Posłowie u obornickich działkowców

OBORNIKI. W miniony poniedziałek w  budynku starostwa odbyło się zebranie sprawozdawcze  Pracowniczych Ogrodów Działkowych Relax. Przybyli na nie między innymi posłowie Stanisław Stec oraz Stanisław Kalemba, wiceburmistrz Piotr Woszczyk, starosta Adam Olejnik i wicestarosta Andrzej Okpisz, co stanowi o politycznej wadze głosów działkowców. 

Mimo tak wielu oficjeli spotkanie odbyło się w luźnej, rodzinnej atmosferze. Prezes Czesław Eliks dbał o dobre samopoczucie każdego z obecnych. Podjęto wiele uchwał niezbędnych działkowcom, w tym o wysokości opłat za wodę. 

Najciekawszym  fragmentem spotkania była wypowiedź posła Stanisława Kalemby z PSL, który mówił o własności prywatnej i zmianach dotyczących OFE. Konieczność własności prywatnej uzasadnił Kalemba w ten sposób: jeżeli nie będziemy mieli swojego miejsca na ziemi, to nie możemy czarować ludzi demokracją, wolnością, Unią Europejską. Bez swojego miejsca, będziemy dziadami. W sprawie OFE starał się wytłumaczyć działania rządu tymi słowami: uchwaliliśmy ustawę zmieniającą OFE. Ja bym prosił, na ile mają państwo możliwość z punktu ekonomicznego, by mocno się tą sprawą zainteresowali. Gdybyśmy tej ustawy nie zmienili, to bardzo szybko moglibyśmy wejść na tory Grecji. W tym momencie nie wytrzymał jeden z działkowców  i krzyknął: już i tak jesteśmy, na co wielu oborniczan obecnych na sali przytaknęło znacząco głowami.

Podobne artykuły