Pentor: ujemne wskaźniki koniunktury przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w powiecie obornickim

POWIAT OBORNICKI. Wielkopolskie Obserwatorium Gospodarcze przygotowywane przez TNS Pentor i Sense Consulting, to inicjatywa mająca dostarczać unikalnych, wielowymiarowych analiz dotyczących obecnej i przyszłej koniunktury gospodarczej w Wielkopolsce. 

W badaniu przygotowywanym przez TNS Pentor Poznań bierze udział, w dwóch falach, ponad trzy i pół tysiąca firm  i dziewięć tysięcy gospodarstw domowych z terenu całej Wielkopolski. Badania badającego nastroje wśród przedsiębiorców i konsumentów w Wielkopolsce, na tak dużej próbie jeszcze dotąd nie było.

Wg badań Pentor wskaźnik koniunktury przedsiębiorstw dla powiatu obornickiego wynosi -4,5%. Dla całej Wielkopolski jest dodatni i wynosi +0,5%. Koniunktura przedsiębiorstw na Ziemi Obornickiej jest więc zdecydowanie niższa, niż średnia wielkopolska. Na taki wynik składają się wyrażane przez badanych przedsiębiorców oceny popytu i sprzedaży, a najgorzej sytuacja wygląda w przypadku nakładów inwestycyjnych, oceny płynności finansowej i rentowności. Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu. 

Natomiast wskaźnik koniunktury gospodarstw domowych powiatu obornickiego jest jeszcze niższy i wynosi -6.6%. Średnia wielkopolska jest jednak gorsza i sięga poziomu -8,5%. Oborniccy konsumenci nie poczuli ożywienia gospodarczego. Wskaźnik pokazuje słabe sygnały ożywienia wśród lepiej zarabiających, lepiej wykształconych. Jednak największa grupa konsumentów nie oczekuje zmian na lepsze w swojej sytuacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy – podsumowują badacze.

Podobne artykuły