IPN: Olejnik i Okpisz bez skazy

POWIAT OBORNICKI. Instytut Pamięci Narodowej zabrał się za badanie prawdziwości oświadczeń lustracyjnych nowych władz powiatu obornickiego i Obornik.

Zakończono już postępowania w sprawie nowych starostów.  W sprawie starosty obornickiego Adama Olejnika prokurator IPN po śledztwie zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Nazwisko Olejnika przewijało się w dwóch dokumentach, ale jak bez cienia wahania stwierdził IPN, starosta nie był współpracownikiem komunistycznych służb bezpieczeństwa. 

W sprawie wicestarosty Andrzeja Okpisza IPN podał, że w żadnych tajnych aktach nie figuruje jego nazwisko i nie ma wątpliwości co do zgodności z prawdą jego oświadczenia lustracyjnego.

Natomiast w sprawie burmistrza Obornik Tomasza Szramy IPN nie wydał oświadczenia o zakończeniu postępowania. Podał jedynie, że zachowały się dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa w których Szrama figuruje, a mianowicie akta paszportowe o sygnaturze IPN Po 822/285748 (sygn. arch. EAPO 285748). Gdy tylko prokurator IPN zakończy śledztwo, podamy jego wyniki.

Podobne artykuły