Cieśle chcą secesji z Owczymigłowami

OWCZEGŁOWY. W minionym poniedziałek mieszkańcy sołectwa Owczegłowy spotkali się, aby wybrać nowego sołtysa. W szranki stanęło dwóch kandydatów. Marek Hopa przegrał czterema głosami z Krystyną Gromanowską, która została nowym sołtysem. Wybrano również radę sołecką, którą tworzą Patrycja Dolata, Anna Matoga, Artur Michalczyk i Aleksandra Wamka. 

Najbardziej kontrowersyjną sprawą poruszaną na spotkaniu była chęć odłączenia się wsi Cieśle od sołectwa Owczegłowy. Mieszkańcy Cieśli żalili się na daleką odległość ich wsi od innych miejscowości leżących w obrębie sołectwa. Przyjęto w tej sprawie stanowisko, które trafi w ręce radnych rady miejskiej.

Podobne artykuły