W Uścikówcu i Ślepuchowie

UŚCIKÓWIEC, ŚLEPUCHOWO. W obu wsiach dotychczasowi sołtysi pozostali na swych stanowiskach. W Uścikówcu sołtysem będzie nadal Marcin Kubiak a w Ślepuchowie Hipolit Kowalski. W tej ostatnie wsi na zebranie przybyło zaledwie 11 mieszkańców. Z pośród siebie wybrali radę sołecką i komisję rewizyjną w osobach Marek Konieczny, Alfons Balcerowiak i Piotr Kulmiński. Oraz Jan Leśniewski i Grzegorz Jarosz.

Sołtysi obu wsi realizują w miarę swych szczupłych możliwości potrzeby mieszkańców, mając przy tym ich pełne zaufanie. Wspierani przez rady sołeckie będą realizować raz rozpoczętą misję przez kolejna kadencję.

Podobne artykuły