Uradzono przy kominku pozostawić sołtysa

WYMYSŁOWO. Piotr Hoffman, sołtys Wymysłowa sprawuje swój urząd solidnie i wie to każdy mieszkaniec wsi. W miniony piątek, 15 kwietnia zdał sprawę ze swej działalności i to nie tylko ustnie, ale także pisemnie wręczając każdej obecnej na zebraniu osobie wydruki z podsumowanymi przychodami i wydatkami. Te pierwsze są w Wymysłowie skromne. Wydatków byłoby więcej, gdyby były odpowiednie środki. Świetlicy wiejskiej przybył kominek, ale przydałoby się malowanie. To pan Piotr zaplanował na kolejną kadencję. Mieszkańcy narzekali na biegnąca przez wieś drogę zdobną w ogromne dziury, które coraz trudniej omijać. 

Na pytanie o kandydata na sołtysa, dwadzieścia zebranych osób zaproponowało Piotra Hoffmana. Wybrano go bez sprzeciwów.

On sam zaproponował, aby rada sołecka pozostała bez zmian, bo współpraca z nią układała się bardzo dobrze. Niestety, Iwona Białek zrezygnowała i wybierano od nowa. Ostatecznie w radzie zasiądą Antoni Kowalski, Zbigniew Wyrembek, Waldemar Kwiatkowski, Arnold Rajkowski i Eugeniusz Urban. Mieczysław Chytry, Stanisław Żwawiak i Paulina Dukat będą zaś Stanowic komisje rewizyjną. Ostatnim aktem wyborów sołeckich była wspólna fotografia. 

Podobne artykuły