Ranking efektywności nauczania gimnazjów za ostatnie trzy lata

POWIAT OBORNICKI. W ubiegłym tygodniu obywały się w całym regionie egzaminy gimnazjalne. Tymczasem Centralna Komisja Egzamincyjna przygotowała zestawienie skuteczności nauczania w gimnazjach za ostatnie trzy lata.

Z badań ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że gimnazjum w Rożnowie najlepiej przygotowuje uczniów do egzaminu humanistycznego, a gimnazjum w Kiszewie do egzaminu matemaczyno-przyrodnieczego.

Najnowsze zestawienie przedstawia Edukacyjną Wartość Dodaną, czyli skuteczność z jaką uczą szkoły średnie. Wskaźnik został obliczony po zestawieniu wyników testów gimnazjalnych z wynikami egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Pod uwagę wzięto egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminy gimnazjalne za ostatnie trzy lata. 

Ranking pokazuje efekty pracy nauczycieli, którzy rozwijają uczniów i podnoszą ich umiejętności. Rozdzielono wyniki części humanistycznej od matematyczno-przyrodniczej, gdyż zdaniem ekspertów tych dwóch części egzaminu nie da się dokładnie porównać ze sobą. 

W zestawieniu podajemy szkoły w kolejności oceny efektywności nauczania za ostatnie trzy lata – nazwę szkoły oraz jej stosunek do średniej efektywności w województwie wielkopolskim.

Ranking gimnazjów, egzamin humanistyczny:

1. Rożnowo*

2. Kiszewo

3. Parkowo

4. Objezierze

5. Połajewo

6. Gościejewo

7. Ryczywół

8. G2 Rogoźno

9. G1 Rogoźno

10. Młynkowo

11. Ludomy

12. G1 Oborniki

13. G3 Oborniki

Ranking gimnazjów, egzamin matematyczno-przyrodniczy:

1. Kiszewo*

2. Rożnowo*

3. G1 Oborniki*

4. Ludomy

5. Ryczywół

6. Młynkowo

7. Połajewo

8. Gościejewo

9. Objezierze

10. Parkowo

11. G2 Rogoźno

12. G3 Oborniki

13. G1 Rogoźno

* szkoły uczące z ponadprzeciętną efektywnością.

Podobne artykuły