W rocznicę śmierci Jana Pawła II

POWIAT OBORNICKI. 2 kwietnia obchodzono w całym regionie rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Popołudniu w Rogoźnickim Centrum Kultury uczniowie z Zespołu Szkół im. Cegielskiego przygotowali pełne emocji przedstawienie o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przy pomocy swoich umiejętności aktorskich, świetnych kostiumów i wzruszającego śpiewu, przypomnieli historię Prymasa Tysiąclecia. 

Następnie odbył się specjalny wykład księdza profesora, wykładowcy  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tadeusza Guza na temat Stefana Wyszyńskiego. Profesor nie tylko przybliżył postać prymasa, ale poszedł o krok dalej, opisując upadek moralny narodu w ostatnich latach, przechodząc od życia codziennego, poprzez politykę, do prawa. Mówiąc o systemie prawnym stwierdził: prawo polskie zmierza ku totalitaryzmowi, legalizując narkotyki i pozwalając na in vitro oddala się od Boga, który jest jedynym sędzią sprawiedliwym. 

Na uroczystościach, które było sponsorowane przez Akcje Katolicką i magistrat Rogoźna, sala wypełniona była widzami. Na wykładzie została tylko połowa, jednak ci, którzy go wysłuchali, nie żałowali, przybliżając sobie w ten szczególny dzień naukę Kościoła.

W Obornikach na rynku około godziny 21, czyli pół godziny przed godziną śmierci papieża, rozpoczął się apel upamiętniający Jana Pawła II. Setki oborniczan przybyło pod pomnik. Przed tablicą, na której widnieje napis Janowi Pawłowi II mieszkańcy Obornik, przy śpiewie ”Bo jak śmierć potężna jest miłość” scholi z parafii św. Józefa, powstał dywan ognia uformowany ze zniczy. 

Starosta Adam Olejnik wraz z ks. dziekanem Józefem Kamzolem złożyli wieniec pod pomnikiem, a wszyscy zebrani odśpiewali Maryjo Królowo Polski. Głos zabrał ksiądz proboszcz Rafał Banaszak, który przypomniał: przed sześciu laty o godzinie 21.37 powrócił do domu Ojca papież Jan Paweł II. W kazaniu pogrzebowym aktualny papież Benedykt VI powiedział – "możemy być pewni, że nasz kochany papież stoi w oknie domu ojca i nam błogosławi". Następnie nawiązując do przesłania sobotniego spotkania powiedział: rodzina to przedmiot szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Rodzinę, dzisiaj w tym naszym bliskim byciu z Bogiem, ze sługą bożym Janem Pawłem II, chcemy uczynić przedmiotem naszej refleksji.

W tym kontekście odtworzono kazanie Jana Pawła II na temat rodziny, wygłoszone podczas podroży apostolskiej do Polski. Nawiązując do nich wierni, pod przewodnictwem siostry nazaretanki, odmówili pierwszą tajemnicę radosną różańca, Zwiastowanie. Ks.  Banaszak porównał zadanie, którego podjęła się Matka Boża, do trudów, które musi pokonać obornicka rodzina. 

Pod koniec ks. dziekan Józef Kamzol, nawiązując do beatyfikacji papieża Polaka, powiedział: moi drodzy, jak inny jest ten dzień niż ten z przed 6-lat. Jaki inny jest niż kolejne rocznicę śmierci Jana Pawła II. Inny bo jest rozpromieniony tą radosną wiadomością, że 1 maja Jan Paweł II zostanie wyniesiony do chwały Boga. Następnie pobłogosławił wiernych i odśpiewano ulubioną pieśń papieża, Barkę. Setki oborniczan, patrząc w stronę pomnika Jana Pawła II, przyłączyło się do śpiewu. W oczach wielu widać było łzy. Młodzi tulili się do siebie, starsi mieszkańcy z powodu emocji kurczowo zaciskali ręce. 

Wśród tłumu były kilkuletnie dzieci, które urodziły się już po śmierci Jana Pawła II. Nie rozumiejąc do końca celu spotkania, trzymały za ręce swoich opiekunów. One historię wielkiego Polaka usłyszą od swoich rodziców i nauczycieli historii, ale na pewno w ich pamięci pozostanie chwila, gdy Oborniki oddały hołd papieżowi, który za dwa miesiące zostanie beatyfikowany.

Podobne artykuły