Przy jedenastce aż wre

OBORNIKI, KOWANÓWKO. Niedawno donieśliśmy o szerokim froncie prac przy budowie drogi pieszorowerowej od ulicy Przyjaciół Dzieci do Sosnowej. Jeszcze burmistrz Anna Rydzewska zapisała na ten cel w budżecie 400 tysięcy złotych a także nakłoniła inwestora, aby skrócił planowane na dwa lata prace do absolutnego minimum. 

Wraz z tymi robotami przebudowywany jest równolegle wyjazd z ulicy Sosnowej na drogę krajową nr 11 oraz podobny wyjazd z ulicy Cmentarnej w Rożnowie. Ładna pogoda i dobre usprzętowienie służy tempu prac. 

Kolejnym odcinkiem do przebudowy jest jezdnia ruchu wewnętrznego wzdłuż jedenastki. Tam w obniżeniu zawsze po opadach zbierała się woda utrudniająca wjazd do znajdujących się przy niej hurtowni. Przebudowa skanalizuje to miejsce odprowadzając wody do rowu. 

Na samej jedenastce trwa malowanie pasów i wykańczanie wysepek. Nim przyjdzie lato i ruszą turyści, prace zostaną zakończone. 

Podobne artykuły