Pomoc dla obornickich niepełnosprawnych

POWIAT OBORNICKI. Dzięki środkom Unii Europejskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach rozpocznie realizację projektu „Razem bez barier”. W tym roku działaniami objęte zostaną 32 osoby, a dla każdej z grup przewidziane są nieco inne propozycje. – Osoby niepełnosprawne wezmą udział w turnusie rehabilitacyjnym czy zabiegach rehabilitacyjnych, co służyć ma rehabilitacji zdrowotnej – powiedziałą nam dyrektor PCPR Barbara Słabolepsza-Rojna. Z kolei indywidualne sesje z doradcą zawodowym i opracowana dla każdego z osobna indywidualna diagnoza zawodowa pomoże tym osobom w samodzielnym wyborze kursu czy szkolenia, które mają na celu aktywizację zawodową. 

Na pytanie czy pozyskanie środków na realizację projektu jest rzeczą skomplikowaną odpowiada: wniosek o dofinansowanie, liczący w naszym przypadku ponad 20 stron, przejść musi pozytywnie oceną formalną, dalej ocenę merytoryczną, później dopiero następuje podpisanie umowy. Samo dofinansowanie spływa przecież do wykonawcy projektu w ratach, a przekazanie kolejnej raty uzależnione jest od prawidłowości rozliczeń poprzednio otrzymanych kwot. Z drugiej strony regularnie zmniejszanie kwot dystrybuowanych dla naszego powiatu z PFRON mocniej motywuje nas do aktywności w zakresie wykorzystywania środków unijnych i do spoglądania właśnie w stronę dofinansowań z Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że wszelkie działania projektu będą całkowicie bezpłatne.

Podobne artykuły