Maria Sahan sołtysem Stobnicy

STOBNICA. We wtorek 29 marca przybyła gminie Oborniki kolejna kobieta sołtys. 49  osób uprawnionych do głosowania podczas zebrania w nowej świetlicy wiejskiej w Stobnicy wysłuchało sprawozdania sołtysa Ryszarda Szramy. Wynikało z niego, że prócz imprez wiejskich, najwięcej sił i środków pochłonął remont świetlicy. Ostatecznie na nowego sołtysa wybrano Marię Sahan. W radzie sołeckiej zasiądą zaś: Wojciech Szrama, Joanna Wojtkowiak i Iwona Sahan.

Podobne artykuły