Ranking efektywności nauczania

POWIAT OBORNICKI. Z badań ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że LO Oborniki najlepiej przygotowuje uczniów do matury z języka polskiego, a LO Rogoźno z matematyki.

Najnowsze zestawienie przedstawia Edukacyjną Wartość Dodaną, czyli skuteczność z jaką uczą szkoły średnie. Wskaźnik został obliczony po zestawieniu wyników testów gimnazjalnych z wynikami matur. Ranking pokazuje efekty pracy nauczycieli, którzy rozwijają uczniów i podnoszą ich umiejętności. Rozdzielono wyniki liceów od wyników techników, których przeciętną porównywano do innych szkół tego typu w Polsce. 

W zestawieniu podajemy nazwę szkoły, stosunek do średniej efektywności w województwie wielkopolskim oraz wynik matury na poziomie podstawowym, który jest punktem wyjścia do badań efektywności, nie stanowi jednak o pozycji w rankingu, którą obliczono porównując go z wynikami abiturientów na egzaminie gimnazjalnym.

Ranking liceów język polski:

1. LO Oborniki* 61,66

2. LO Rogoźno 60,44

Ranking liceów matematyka:

1. LO Rogoźno* 68,84

2. LO Oborniki 67,51

Ranking techników matematyka

1. ZS Oborniki 38,63

2. ZS Rogoźno 39,70

3. ZS Objezierze 27,57

Ranking techników język polski

1. ZS Rogoźno* 56,80

2. ZS Oborniki* 52,7

3. ZS Objezierze 41,48

* szkoły uczące z ponadprzeciętną efektywnością.

W zestawieniu nie ujęto Zespołu Szkół Agrobiznesu z Rogoźna, gdyż maturę zdawała tam zbyt mała liczba uczniów, aby wyniki pomiaru były miarodajne.

Podobne artykuły