Listy z Objezierza

OBORNIKI. Na internetowej aukcji można kupić testament (odręczna kopia i podpis samej testatorki) oraz listy (do a także od) właścicielki wielkopolskiego Objezierza – hrabiny Anieli Kwileckiej generałowej Węgorzewskiej.

Datowane są na początek XIX wieku. W testamencie, adresach i treści listów dużo znamienitych, zasłużonych nazwisk: Kwilecki, Turno, Swinarski,Niegolewski, Dobrzycki, Mycielski, Wyganowski, Radoliński, Mielżyński, Garczyński, Wolniewicz i dużo innych oraz nazw ich włości. Część listów została napisana po francusku. Jest w tych dokumentach prywatne i polityczne życie obornickiej szlachty w latach 1806-1840 a ponadto rękopis tekstu piosenki darowany ochotnikom wychodzącym na Litwę w 1831 roku oraz niewielka część pisanej po niemiecku „Ruf nach Polen”. Dokumenty pozostawił adiutant ministra spraw wojskowych generała Leśniewskiego, rotmistrz II pułku szwoleżerów Roman Cieszyński (zmarł młodo w 1925 r.) a w roku następnym opisał i tłumaczył listy z francuskiego jego kuzyn ppłk. Stanisław Plappert. 

Zbiór znajduje się w oryginalnej teczce wojskowej adiutanta ministra spraw wojskowych z 1920 roku. Testament spisany jest na grubym papierze czerpanym w kolorze szaro-zielonym. Część listów posiada lakowe pieczęcie.

Aktualna cena na aukcji za ten zbiór to 1200 zł. Piszemy o tym, ponieważ skoro władze Obornik zabrały się za tworzenie muzeum, powinny ten rarytas zakupić, aby stał się jednym z cenniejszych eksponatów przyszłego zbioru.

Podobne artykuły