Andrzej Mysiak zdobył Malinową

KOWANÓWKO. Andrzej Mysiak jest mieszkańcem ulicy Malinowej w Kowanówku. Wespół z sąsiadami zawarł umowę z poprzednim burmistrzem w sprawie współfinansowania przebudowy ulicy. Mieszkańcy Malinowej zebrali pieniądze na projekt i skompletowali dokumentację. Burmistrz Rydzewska wprowadziła ulicę do prowizorium budżetowego planując jej przebudowę w tym roku. Nowy burmistrz wykreślił Malinową odkładając jej przebudowę na bliżej nieokreśloną przyszłość. 

Gdy to się stało Andrzej Mysiak przybył na styczniową sesję rady miejskiej, żeby oświadczyć: mamy wielki żal do władzy. Czujemy się oszukani. Uzyskaliśmy z urzędu kryteria. Cztery z nich spełnialiśmy. Jednym z kryteriów była partycypacja w kosztach. Myśmy i to wykonali. Potem się okazało, że nie ma nas na liście. 

Był przygnębiony, ale się nie poddał. Przyjeżdżał na każdą sesję rady miejskiej. Towarzyszył wszystkim spotkaniom komisji problemowych. Poznał wszelkie zasady tworzenia budżetu i planowania inwestycji. Rozmawiał, dyskutował i działał. 

W rezultacie plan przebudowy został zweryfikowany a wiceburmistrz Piotr Woszczyk oświadczył wobec ponad 100 mieszkańców Kowanówka: Malinowa zostanie przebudowana jeszcze w tym roku. Teraz wszystko zależy od radnych i wierzę, że nikt z nich nie będzie przeciw tej inwestycji. Andrzej Mysiak nie krył swej radości. Podziękował burmistrzowi i obiecał: będziemy wszyscy dbać o naszą ulicę. 

Podobne artykuły