Tradycyjna awaria

OBORNIKI. W sobotę 12 marca, doszło do awarii jednej z dwóch głównych magistrali wodociągowych zasilających Oborniki i okolice. Pęknięciu uległa rura żeliwna pod ulicą Piłsudskiego, w tym miejscu, gdzie pęka tradycyjnie co kwartał. W związku awarią w budynkach i posesjach wzdłuż Piłsudskiego, do skrzyżowania ul. Czarnkowskiej z ul. Szymańskiego oraz w blokach przy ul. Szpitalnej zabrakło wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dostarczało wodę beczkowozami. Ruch samochodów odbywał się objazdem aż do wymiany uszkodzonego odcinka rury i zasypania wykopu. 

Minął tydzień a asfaltu nadal w tym miejscu nie ma. Jest za to już woda w wymienionych wcześniej budynkach i to już jest znaczna pociecha. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało oficjalnie, że ma zamiar wymienić fatalny odcinek pękającej co raz rury w pierwszej połowie 2011 roku.  

Podobne artykuły