Flinta do pogłębienia

GMINA RYCZYWÓŁ. Tydzień temu opisywaliśmy starania o regulację rzeki Flinty. Właśnie dotarła do nas informacja, że starania te dały pełen efekt i rzeka będzie pogłębiona na głębokości 30 cm i to na całej swej długości. 

Koszt operacji ma wynieść około 400 tysięcy złotych. Większą cześć da na ten cel Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z Poznania. Dołoży się też gmina Ryczywół. Radny Kazimierz Zieliński ma nadzieje, że starosta obornicki dołoży choć część potrzebnej kwoty. Według specjalistów pogłębiona Flinta przestanie wylewać.

Podobne artykuły