Błocko na Żernickiej i oczekiwania mieszkańców

ROŻNOWO. Ulica Żernicka jest utwardzona, ale tylko częściowo. Można w części jej przejechać lub przejść po asfalcie suchą nogą latem i zimą. Druga cześć tonie w błocku po każdym większym opadzie a latem pyli się resztkami nawiezionego na nią żużla. 

W ubiegłym roku władze gminy zaplanowały jej przebudowę. Czekała na to długo, bo przed ułożeniem kanalizacji nie można było utwardzić jezdni. Niestety, obecne władze wycięły tę inwestycję z budżetu a ekipa układająca kanalizację dokończyła dzieła. Przemieszczenie stabilnego gruntu drogi zmieniło ją w błotny szlak. 

Toną w nim samochody a dzieci idące tamtędy do szkoły brną w błocku po kostki. Mieszkańcy tej części Rożnowa, a także kierowcy przejeżdżający tamtędy w kierunku Żernik, wciąż mają nadzieję, że obecne władze gminy zrewidują swą poprzednią decyzję i drogę utwardzą, ponieważ są już możliwości techniczne i pieniądze na ten cel w kasie. 

Podobne artykuły