Spór o diety sołeckie

ROGOŹNO. Na mocy uchwały rady miejskiej sołtysi otrzymają w roku 2011 wyższe diety, niż w latach ubiegłych. Podwyżki różnią się, w zależności od sołectwa. 22,5% minimalnego wynagrodzenia uzyskają sołtysi wsi Karolewo, Laskowo, Nienawiszcz, Boguniewo, Budziszewko, Owczegłowy, Garbatka, Kaziopole, Jaracz, Owieczki, Ruda, Słomowo i Tarnowo. Na 29% minimalnego wynagrodzenia mogą liczyć sołtysi Prusiec, Gościejewa i Studzieńca. Natomiast 32,5% minimalnego wynagrodzenia otrzyma sołtys Parkowa.

Część radnych chciała jeszcze bardziej podwyższyć diety sołtysów. Henryk Janus proponował, aby otrzymali oni dodatkowo 50 zł podwyżki. Zdziwiło to burmistrza Bogusława Janusa, który przypomniał, że radny Janus jeszcze kilka miesięcy temu był przeciwny podwyżce dla sołtysów. Na wypowiedź burmistrza zareagowała Renata Tomaszewska, przewodnicząca klubu, którego radni nie zgodzili się na podwyżki dla sołtysów w roku 2010. Wyjaśniła, że klub nie chciał uchwalać dodatkowych pieniędzy dla sołtysów ze względu na zbliżające wybory. Jej zdaniem mogło to zostać odebrane jako kiełbasa wyborcza. 

Na to wiceprzewodniczący Andrzej Olenderski zarzucił Tomaszewskiej i innym członkom jej klubu, który miał większość w radzie w roku 2010, niekonsekwencję. Państwo nie mieli wówczas odwagi tego przeprowadzić, a dzisiaj, kiedy gmina jest w o wiele cięższej sytuacji finansowej, staracie się to wymusić. Poprawka, którą popierał Henryk Janus nie zyskała aprobaty większości radnych.

Podobne artykuły