Siedemnastu sołtysów i bryczki

ROGOŹNO. Wraz z odbywającymi się zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w poszczególnych sołectwach, kończą się kadencje sołtysów i rad sołeckich, a mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli na następne cztery lata. Z tej właśnie okazji burmistrz Bogusław Janus, we współpracy z radną i zarazem sołtysem Studzieńca Ewą Wysocką, zorganizował w piątek 11 marca spotkanie, na które zaprosił sołtysów wszystkich siedemnastu sołectw gminy. 

Na spotkanie, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Studzieńcu, poza sołtysami przybyli również przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Hinz, zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski i skarbnik Maria Kachlicka.

Rozpoczęto od wspólnej przejażdżki powozami konnymi po pięknych o każdej porze roku lasach Buczyny. Po powrocie na wszystkich uczestników przejażdżki czekał znakomity poczęstunek, przygotowany przez panie z koła gospodyń w Studzieńcu. 

Zanim przystąpiono do jego spożywania, burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli wszystkim sołtysom listy gratulacyjne, w których podziękowali za współpracę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej oraz życzyli nowych ciekawych pomysłów i inicjatyw w nadchodzącej kadencji.

Podobne artykuły