Nowe władze SiG

GMINA OBORNIKI. Członkowie i sympatycy jednej z największych organizacji w gminie i powiecie, jaką są Stowarzyszeni i Gospodarni, zebrali się w gościnnych murach świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, aby podsumować rok miniony i wybrać władze. Tym razem przybyło nieco mniej osób niż zwykle, gdyż spora cześć członków i sympatyków zatrudniana przez gminę zachowała ostrożność w obawie przed ewentualnymi szykanami. 

Stowarzyszenie uzyskało już osobowość prawną i dokonało właściwej rejestracji. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi a następnie wybrano też zarząd, w którym zasiedli prezes Piotr Desperak, wiceprezesi Jerzy Wiśniewski i Paweł Rydzewski,  skarbnik Damian Bukowski. Członkami zarządu są także Henryk Łukaszewski i Lech Faron. Ten ostatni oświadczył, że już nie boi się zwolnienia go za to z pracy. Wybrano też komisje rewizyjną w osobach przewodniczącej Teresy Bączyk, Krzysztofa Dymka i Stanisława Bocha. 

Stowarzyszenie skupia na różnych prawach miedzy innymi: przedsiębiorców, rolników, rzemieślników lekarzy, nauczycieli, robotników, handlowców, duchownych i emerytów. Współpracują z nim różne organizacje społeczne i osoby fizyczne. Stowarzyszeni i Gospodarni do niedawna samodzielnie zarządzali gminą, obecnie współzarządzają nią, mając swych przedstawicieli w radach gminy i powiatu oraz dynamiczne kluby radnych. 

Podobne artykuły