Wieczorem i w dni wolne można już jechać po pomoc do szpitala

POWIAT OBORNICKI. Od 1 marca zmieniły się zasady udzielania pomocy wieczorowej i świątecznej w ramach lekarza rodzinnego. Do tej pory nocna i świąteczna opieka zdrowotna była związana z lekarzem rodzinnym, u którego zadeklarowany jest pacjent. To on wskazywał mu placówkę, w której dana osoba mogła korzystać z pomocy lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta. Tym wskazanym miejscem był gabinet firmy Obst Ambulans Union mieszczący się najpierw skromnie w Rogoźnie, a od tego roku w doskonałych warunkach lokalowych w Obornikach przy ulicy Łukowskiej. 

Od 1 marca przestaje obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki w szpitalach, funkcjonującego od godz. 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Poproszona o wyjaśnienie zmian naczelnik wydziału obywatelskiego starostwa  Urszula Bak powiedziała: pacjent winien się w razie potrzeby kierować do najbliższego szpitala. Może to być szpital w Obornikach jak i szpital w Wągrowcu, gdzie mieszkańcom części gminy Rogoźno jest bliżej albo szpital w Szamotułach dla mieszkańców części gminy Oborniki. Nie konieczny jest przyjazd do lekarza, bo w uzasadnionych warunkach złego samopoczucia lepiej wezwać lekarza do pacjenta. Ta same zasady będą obowiązywać także w pomocy pielęgniarskiej, a wszystkie dotychczasowe formy i umowy tracą swą moc. 

W tym miejscu przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. 

Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta uzasadniają między innymi: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymanie stolca lub moczu, nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp., zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe). Zmiany w zasadach udzielania pomocy wieczorowej i świątecznej są korzystne dla mieszkańców powiatu, bo skracają drogę do lekarza i pielęgniarki – stwierdziła Urszula Bak. 

My pytamy, czy szpitale są na to gotowe i czy poradzą sobie ze zwiększoną liczbą pacjentów?

Podobne artykuły