Szkolenia komputerowe dla młodych rolników

POŁAJEWO. Młodzi rolnicy w gminie Połajewo wykorzystują czas zastoju w pracach polowych na dokształcenie i rozwijanie swoich umiejętności z zakresu technologii informatycznych. Przez dwa miesiące dwanaścioro uczestników kursu komputerowego spotykać się będzie w sali GOK-u, aby pod okiem fachowców dokształcać się w dziedzinach, które pomogą im w zorganizowaniu dodatkowego źródła dochodu lub pozwolą na  przebranżowienie. 

Organizację szkolenia wsparł radny Marek Dylawerski, który sam również na kurs uczęszcza. Teoria wparta jest solidną praktyką, gdyż każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji komputer przenośny z dostępem do internetu, a praca podczas weekendowych spotkań wre. Do dyspozycji uczestników szkolenia jest ponadto doradca zawodowy. Inicjatywa refundowana jest ze środków unijnych.

Podobne artykuły