Nowe władze parkowskiego OSP

PARKOWO. W świeżo wyremontowanej świetlicy wiejskiej swoje zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyli druhowie z miejscowej jednostki OSP. Gości powitał wiceprezes Ryszard Obst, który przewodzi parkowskim strażakom od maja ubiegłego roku, kiedy to zmarł nagle Marian Łukaszewicz, kierujący jednostką nieprzerwanie przez 24 lata. Na zebranie przybyło 33 członków zwyczajnych i honorowych oraz wielu gości i oficjeli z całego regionu z burmistrzem Janusem i komendantem Spychałą z Obornik  na czele. 

Na przewodniczącego zebrania druhowie jednym głosem wybrali Feliksa Kaczmarka. Dzięki temu wyborowi przebiegło ono sprawnie i bez zakłóceń. 

Do zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie na kadencję 2011-2015 weszli Ryszard Obst – prezes, Stanisław Kaszluga – naczelnik, Jarosław Witt – wiceprezes, Jarosław Łączak – zastępca naczelnika, Błażej Cisowski – sekretarz, Eugeniusz Pawlicki – skarbnik, Jerzy Brzozowski – gospodarz, Ewa Szatkowska – kronikarz i Dawid Mikołajczak. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w sposób następujący: Piotr Wenc – przewodniczący, Grzegorz Mikołajczak – wiceprzewodniczący i Jan Kaszluga – sekretarz.

Nowo wybrane władze otrzymały wiele życzeń i ciepłych słów od przybyłych na zebranie gości. Na zakończenie, w wolnych głosach i wnioskach, głos zabrał Tomasz Łukaszewicz, najstarszy syn druha Mariana Łukaszewicza, który ze wzruszeniem podziękował za wkład strażaków w organizację i przebieg pogrzebu jego ojca.

Po zakończeniu części oficjalnej miał miejsce wspólny poczęstunek. Przez cały czas trwania zebrania na ekranie multimedialnym wyświetlane były slajdy prezentujące dziesięciolecia dziejów jednostki, istniejącej od 1899 roku w samym sercu powiatu obornickiego po to, aby nieść pomoc i ratunek wszystkim tego potrzebującym.

Podobne artykuły