Grażyna Surma nadal prezesem TPD

OBORNIKI. Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach. Uczestnicy spotkania wysłuchali sprawozdania  za minioną kadencję, przedstawionego przez prezes Grażynę Surmę, którą wybrano na kolejną kadencję. Zastępować ja będzie Renata Kijek, skarbnikiem została Katarzyna Lisiecka, sekretarzem Iwona Chmielarczyk. Hanna Kniat będzie członkiem zarządu, a państwo Waldemar Okulanis, Małgorzata Schoener-Wojtowicz i Agnieszka Świerkowska zasiądą w komisji rewizyjnej. 

Podobne artykuły