Dla Kiszewa

KISZEWO, POZNAŃ. Starania radnej Renaty Małyszek w minionej kadencji docenili wyborcy i przedłużyli jej mandat na kolejne lata.

Sama nie przestała ani na chwilę działań na rzecz swych wyborców. Jednym z nich były starania o budowę chodnika przy kościele. Ich finał nastąpił 2 marca w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu, gdzie została zawarta umowa pomiędzy samorządem województwa a parafią reprezentowaną przez ks. Ireneusza Szulca. Zaowocowało to pozyskaniem dla Kiszewa kwoty 34 tys. 552 zł. ze środków Unii Europejskiej. Nowy chodnik wokół kościoła jest kolejną, po wybudowaniu drogi dojazdowej do cmentarza, ważną dla wsi inwestycją.

Podobne artykuły