W Ryczywole sms-em

RYCZYWÓŁ. Wójt Jerzy Gacek na ostatniej sesji rady gminy przedstawił niecodzienny pomysł utworzenia samorządowego informatora sms. Jest to sposób na informowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych – zalań, powodzi, pożarów lub wypadków. Taki system posiada powiatowy sztab kryzysowy do którego podłączeni są pracownicy urzędu. 

Firma, która założyła go w powiecie zaproponowała taki sam system dla gminy Ryczywół. Abonament za innowacyjną usługę ma wynieść 4000 zł przy pierwszej wpłacie i 300 zł każdego miesiąca. Wójt stwierdził: telefony komórkowe są bardzo popularne. Prawie każdy je ma. Taki system powinien się przyjąć, a może on pomóc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa w gminie.

Podobne artykuły