Szrama odwołał Lecha Farona

OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama zdymisjonował dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury Lecha Farona. Nie poinformował o motywach swojej decyzji. To trzeci tego typu ruch nowego burmistrza. Wcześniej odwołał dwóch wiceburmistrzów, Łukaszewskiego i Bukowskiego, powołując w ich miejsce wiceburmistrza Woszczyka i "doradcę" Nowackiego.

Na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego można znaleźć podpisane przez burmistrza ogłoszenie dotyczące konkursu na nowego dyrektora OOK. Pomijając wszystko inne, szokujący jest akapit informujący, iż: dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 marca 2011 roku osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną w ww. terminie, lub niekompletne nie będą rozpatrywane. To ostatnie zdanie nawet podkreślono, aby nadać mu większą ważność. Wynika więc z tego, że nie ma sensu składać dokumentów w terminie, bo i tak ich nikt nie rozpatrzy.  No i jak traktować urzędników serio?

Podobne artykuły