Jan Czartoszewski w Przeciwnicy

PRZECIWNICA. Mieszkańcy obornickiego sołectwa Przeciwnica w poniedziałkowy wieczór wybierali sołtysa. Na spotkanie wyborcze przybyło 24 mieszkańców z 56 uprawnionych do głosowania. Izydor Budych, urzędujący sołtys, przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności zanim przekazał swoją funkcję. Zebranie było również okazją, aby podziękować za dotychczasową pracę na rzecz sołectwa ze strony wiceburmistrza Woszczyka oraz radnego Andrzeja Ilskiego.

Mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów na sołtysa: Mariolę Brzeską oraz Jana Czartoszewskiego. Zwyciężył Jan Czartoszewski, który uzyskał 20 głosów. Ogłoszenie wyników  przyjęto brawami. Nowy sołtys podziękował za wybór i zadeklarował swoją chęć pracy na rzecz wsi. 

Wybrano również  radę sołecką w skład, której weszli Izydor Budych, Mariola Brzeska i Zdzisław Ziółek. Natomiast komisję rewizyjną tworzą: Mieczysława Lisoń, Barbara Rosochowicz i Elżbieta Wesołowska. Pierwszą decyzją nowego sołtysa było zaproszenie wszystkich mieszkanek na spotkanie z okazji dnia kobiet, które odbędzie się 5 marca.

Podobne artykuły