Polowali na drapieżniki

POWIAT OBORNICKI. 12 lutego na terenie powiatu obornickiego odbyło się powiatowe polowanie na drapieżniki. W związku z rozpoczętymi w połowie lat dziewięćdziesiątych akcjami szczepienia lisów przeciw wściekliźnie, populacja tych drapieżników rozrosła się do trudnego już do opanowania poziomu. To z kole,i zdaniem myśliwego Sławomira Paprzyckiego, doprowadziło do regresu populacji zwierzyny drobnej na terenie całego kraju. Presja lisów na populację kuropatw i zajęcy jest na tyle duża, że na przestrzeni kilku lat doprowadziła do zdziesiątkowania ich liczebności a w niektórych rejonach zniknęły one w ogóle. 

Wobec tego myśliwi z powiatu zorganizowali wspólne wielkie polowanie na te drapieżniki. Inicjatorem akcji było Koło Łowieckie nr 55 Bóbr, a organizacją zajął się łowczy koła Piotr Winkowski oraz zastępca nadleśniczego Kwiryn Naparty. W akcję włączyły się również inne koła miedzy innymi koło łowieckie nr 52 Szarak, nr 53 Jeleń, nr 54 Nad Flintą, nr 56 Rogacz oraz nr 79 Orzeł. 

Od wczesnych godzin rannych myśliwi polowali na terenie swoich obwodów na drapieżniki a o godzinie 15 na strzelnicy w Dąbrówce Leśnej odbyło się wspólne zakończenie łowów. W pokocie znalazło się 25 lisów i jeden jenot. Najwięcej lisów, bo aż 17 pozyskali myśliwi z koła Rogacz. W kole łowieckim Bóbr myśliwi pozyskali 3 lisy, 2 lisy w kole Jeleń, 2 lisy w kole Nad Flintą i jednego lisa w kole Szarak. 

Królem polowania został polujący gościnnie w Rogaczu Jerzy Zieliński, który pozyskał aż 6 lisów a wicekrólem został Ireneusz Statucki. Na zakończenie Kwiryn Naparty i Piotr Winkowski podziękowali myśliwym za zaangażowanie i okazaną pomoc oraz zapewnili, że w przyszłym sezonie również zostanie zorganizowana podobna akcja powiększona o kolejne dwa koła łowieckie z terenu powiatu. 

Po ogłoszeniu zakończenia polowania odbyła się w wigwamie w Dąbrówce Leśnej wspólna biesiada. Myśliwi mogli posmakować świetnie przyrządzonego pieczonego dzika. Biesiada trwała do wieczora a myśliwi mieli okazję poznać kolegów polujących "za miedzą" oraz wymienić spostrzeżenia i poglądy na tematy łowieckie.            

Podobne artykuły