Co dalej ze śmieciami

GMINA OBORNIKI.  W urzędzie miejskim odbyło się szkolenie dotyczące wprowadzenia systemu monitorowania odpadów komunalnych o nazwie SMOK. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw posiadających zezwolenia na odbiór lub transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. System SMOK wspomaga realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminach i miastach. Przede wszystkim zmniejsza koszty gospodarowania odpadami, usprawnia kontrolę właścicieli nieruchomości i przesyłania sprawozdań przez firmy wywozowe, ale także generuje automatyczne raporty do Wojewódzkiej Bazy Danych. 

Warto tu wspomnieć, że Oborniki mają najbardziej przestarzałą metodę utylizacji odpadów stałych, a na dodatek stare i wysłużone wysypisko za parę lat zakończy swa służbę. Dlatego podejmowanie działań mających na celu unowocześnianie utylizacji wszelkich nieczystości i odpadów jest dla władz Obornik jednym z priorytetów.

Podobne artykuły