50-lecie małżonków

OBORNIKI. Dawnymi czasy, najlepszym terminem ślubu były święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Dziś to skutkuje większą niż zwykle ilością rocznic zawarcia związku małżeńskiego przypadającą na początek roku lub wiosnę.

9 lutego kolejnych siedem par małżeńskich odznaczonych zostało medalami Prezydenta RP za długie pożycie. W sali Urzędu Miejskiego odebrali je państwo: Anna i Leon Kowalczakowie, Anna i Tadeusz Madoniowie, Emilia i Stanisław Nowakowie, Zofia i Mieczysław Plichowie, Helena i Bogdan Pytlakowie z Obornik, Kazimiera i Marian Schillerowie z Bąblina oraz Irena i Józef Szczepscy z Objezierza. 

Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń jubilaci składali sobie nawzajem podziękowania za długoletnie pożycie małżeńskie, a z rąk burmistrza Tomasza Szramy otrzymali bukiety kwiatów.

Podobne artykuły