Zmiany sołtysów

POŁAJEWO. Od 17 do 28 stycznia tego roku w gminie Połajewo przeprowadzono cykl spotkań z mieszkańcami w formie tzw. zebrań wiejskich. Organizowane w każdym z ośmiu sołectw zebrania, przyniosły zmiany na stanowiskach niektórych sołtysów w gminie Połajewo. 

Dla wielu mieszkańców wybory sołtysa wsi były momentem ważnym, zwłaszcza tam, gdzie oczekiwano zmian. Tak zdarzyło się w Tarnówku i Krosinie. W pozostałych miejsowosciach wygrali sprawdzeni kandydaci z poprzednich kadencji. 

Podczas pierwszego zebrania z mieszkańcami w Przybychowie dotychczasowy sołtys Ryszard Ratajczak miał kontrkandydata w postaci Jana Michałka, prezesa miejscowej OSP. Ratajczak przeszedł jednak większością głosów i ponownie powierzono mu funkcję sołtysa. Nie było niespodzianek w Sierakówku, gdzie po raz kolejny wybrano Małgorzatę Dąbek, również w Krosinku ponownie sołtysem został Edmund Just. W Młynkowie na kolejna kadencję wybrano na sołtysa Janusza Rajka, a w Boruszynie Romana Kelwenhagena. W Krosinie dotychczas zarządzający wioską Kazimierz Kina nie stanął do ponownych wyborów, za to wybrano większością głosów wśród obecnych na zebraniu Zbigniewa Schoenfelda. 

Starzy bywalcy zebrań wiejskich mówią, że gdy ludzie chcą zmian, na zebranie przychodzi dużo osób. Ta reguła potwierdziła się w Tarnówku, gdzie ponad siedemdziesięciu obecnych większością głosów wybrało nowego sołtysa. Został nim Marek Wassel, który zastąpił na tym stanowisku Bronisława Berlika. Reguła wysokiej frekwencji potwierdziła się też w Połajewie, na ostatnim zebraniu wiejskim, gdzie osób było stosunkowo mało, bo ponad pięćdziesięcioro. Dotychczasowa sołtys Grażyna Jeneralczyk nie miała kontrkandydata i ponownie została wybrana na nową kadencję do sprawowania tej funkcji.

Podobne artykuły