Wymiana kadr

GMINA OBORNIKI. Po wyborach rządzący obecnie gminą zajęli się wymianą kadr w stowarzyszeniach i instytucjach, do których gmina Oborniki należy. I tak w Stowarzyszeniu 7 Ryb miejsce Henryka Łukaszewskiego zajął radny koalicji rządzącej Paweł Dreger. W Lokalnej Grupie Działania gminę będzie reprezentował Krzysztof Skowroński. W Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski zasiądą Piotr Woszczyk z radną Renatą Wąsowicz. Do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych wydelegowano wiceburmistrza Woszczyka, a w Związku Miast Polskich przedstawicielem gminy w zgromadzeniu walnym będzie osobiście Tomasz Szrama. 

Podobne artykuły