Pożegnanie wiceburmistrz Rogoźna

ROGOŹNO. Na  sesji rady miejskiej pożegnano pierwszą w historii Rogoźna kobietę na stanowisku wiceburmistrza,  Sylwię Białą. Przez dwa lata absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nadzorowała wiele projektów, w tym między innymi kanalizację Rogoźna, która ma nastąpić w tym roku, oraz procedurę uzyskania dofinansowania na ulice Długą, Seminarialną i Nową.  

Jako pierwszy podziękował jej przewodniczący rady Zdzisław Hinz: chciałbym podziękować za współprace rady miejskiej z kierownikami jednostek oraz z mieszkańcami, z którymi miała Pani okazję współpracować. Czasu minionego odwrócić się nie da, ale jednak nadzieja, że samo nasze rozstanie nie spowoduje zerwania wszystkich kontaktów między nami. Na każdym etapie naszego życia spotykamy osoby z którymi możemy współpracować i ich szanować. Jeżeli tak jest – to nigdy to, co się kończy, nie jest smutną rzeczywistością, ale radosnym poczuciem spełnienia służby. Nigdy przecież nie wiadomo ile dróg przed nami, gdzie początek a gdzie kres. 

Następnie Hinz wraz z burmistrzem  Janusem wręczył byłej burmistrz kwiaty podkreślając, że są one symbolem szacunku i wdzięczności. Biała przez całe przemówienie przewodniczącego miała kamienną twarz, ale gdy wstała, aby odebrać kwiaty nie mogła dalej stłumić swoich uczuć i dało się na jej policzkach zobaczyć łzy. 

Trzy razy musiała zaczynać swoją przemowę pożegnalną. Emocje wzięły górę i jej głos został zastąpiony płaczem i łzami. Wreszcie poprosiła o chusteczkę. Po wytarciu policzków w odchodzącą wiceburmistrz wstąpił nowy dwóch i  pożegnała wszystkich tymi słowami: nie myślałam, że tak szybko będę musiała żegnać się z wami wszystkimi. Wymieniła cześć projektów nad którymi pracował przez dwa lata, zaznaczając szczególnie jedną z nich: widząc wielką potrzebę realizacji projektu budowy ulic: Nowa, Długa Seminarialna, postanowiłam z powodu braku środków w budżecie, samodzielnie przygotować wniosek o dofinansowanie tego projektu. Pomimo sceptycyzmu wielu osób udało się. Projekt został przyjęty uchwałą województwa wielkopolskiego i przyjęty do realizacji. Podsumowując swoje osobiste zaangażowanie w pracę dodała: starałam się wywiązywać sumienie z swoich obowiązków. Mieszkańcom, radzie i kierownikom jednostek podawałam zawsze najlepsze rozwiązania. Miałam nadzieję uczestniczyć w wszystkich rozpoczętych projektach, ale stało się inaczej. Dnia 10 grudnia burmistrz poinformował mnie, że podjął decyzję o odwołanie mnie z stanowiska. Powód nie jest mi znany, przyjęłam tą wiadomość bez zadawania zbędnych pytań. Kto mnie zastąpi? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie to osoba z wysokimi kwalifikacjami. 

Na zakończenie Biała znowu miała problem z mówieniem. Zdołała jednak z uśmiechem na twarzy powiedzieć wszystkim: życzę wam, żeby gmina Rogoźno rozkwitała, tętniła życiem i aby była to gmina w której przyjemnie się mieszka i chętnie się wraca. Życzę wam wszystkim wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w podejmowaniu wielu odpowiedzialnych i służących całemu społeczeństwu decyzji. 

Białą pożegnały oklaski. W przerwie Renata Tomaszewska i Adam Nadolny, wraz ze swoimi klubami, złożyli na jej ręce kwiaty i życzenia. Podczas sesji Roman Szuberski nazwał odchodzącą burmistrz – pionierem. Tłumacząc swoje słowa zaznaczył, że nie wierzył w możliwość dofinansowania, ale dzięki burmistrz Białej stało się to możliwe. 

Pretensje w sprawie zwolnienia wiceburmistrz zgłosiła Renata Tomaszewska mówiąc w stronę burmistrza: chciałam wyrazić swoją dezaprobatę w sprawie zwolnienia Sylwii Białej. Z uwaga wysłuchałam przemówienie z łzami w oczach. Jest osobą bardzo kompetentną. Osobą, która nie tylko potrafiła skutecznie działać, ale z która można było skutecznie rozmawiać, co jest rzadkością w gminie. Burmistrz ripostował, zwracając uwagę Tomaszewskiej, aby nie mieszała się w sprawy jego jako pracodawcy i  dodał: ja nic nie mówiłem, gdy pani wybierała sobie dyrektorów. Wypowiedź była związana z nie przedłużeniem umowy żonie radnego Andrzeja Olenderskiego, która piastowała funkcję wicedyrektora w szkolę zarządzanej przez Tomaszewską. Wielu uważa, że było to związane z ubiegłoroczną decyzją Olenderskiego, który nie poparł polityki klubu radnych z Tomaszewską na czele.

Sylwia Biała w swojej przemowie końcowej zwróciła uwagę, że nie wie kto zostanie nowym wiceburmistrzem. My zdołaliśmy się tego dowiedzieć. 1 lutego na stanowisku wiceburmistrza w Rogoźnie zasiądzie emerytowany policjant Krzysztof Ostrowski.

Podobne artykuły