Budżet w maleńkich fragmentach

OBORNIKI. Budżet gminy to mała książka z zapisem działów i cyfr. Jest przewodnikiem, bez którego nie można by w żaden zarządzać gminą kasą. Nie będziemy go w całości przetaczać, a jedynie ujawnimy kilka pozycji. Resztę każdy obywatel ma prawo uzyskać w urzędzie miejskim.

240 tys. zł gmina przeznaczy dla schroniska dla psów Azorek. 967 tys. zł dostanie od gminy powiat obornicki z przeznaczeniem na powiatową straż pożarną, gimnazja w szkołach powiatowych, szpital czy program usuwania azbestu.  663 tys. zł dostanie biblioteka na cele inwestycyjne.  30 tys. zł otrzyma w ramach dopłaty gminne OSP. 315 tys. zł dostaną prywatne przedszkola. 76 mln zł będzie kosztować bieżąca działalność gminy, czyli głównie pensje. 46 mln złotych, to wszelkiego rodzaju dotacje. 14,6 mln zł  wyniesie deficyt gminy, a zostanie pokryty z pożyczek i kredytów oraz obligacji.  18,3 mln zł to zadłużenie gminy po uchwaleniu obecnego budżetu.

Podobne artykuły