400 tysięcy dotacji dla klubów sportowych

OBORNIKI. Dotychczas gminy mogły finansować ze swego budżetu jedynie sport dla dzieci i młodzieży szkolnej. Z finansowania wprost byli wyłączeni seniorzy uprawiający tzw. sport kwalifikowany. Po zmianie ustawy można już z tego budżetu finansować i taki rodzaj sportu. 

Gmina chce na ten cel przeznaczyć 400 tys. złotych. Gdy pojawiły się nowe przepisy, arena obornickiego sportu zaczęła przypominać, posługując się tu przenośnią, pole na które między wygłodzone psy łaskawca wyrzucił dużą, tłustą kość. Gmina ma wspierać kluby sportowe z założeniem osiągnięcia przez nie wysokich wyników sportowych. Kluby, które chcą uzyskać wsparcie gminy muszą działać publicznie, w określanych dyscyplinach, z wyłączeniem na przykład lotniarzy, choć jest i furtka także dla nich. 

Wnioski o wsparcie rozpatrywać będzie burmistrz. Klub będzie się musiał rozliczyć z dotacji, a pieniądze źle wydane zwrócić. Realizacja zadań klubów będzie podlegała kontroli jak i sam klub będzie kontrolowany, a wobec niezgodności dotacja może być wycofana i to natychmiast. Burmistrz musi opracować w tej mierze regulamin dotyczący przekazywania dotacji. Już opracowano formularze. Kiedy odbędzie się pierwszy konkurs, tego jeszcze nie wiadomo. Jednak lobby niektórych klubów można bardzo wyraźnie odczuć. 

Podobne artykuły