Dożynki z polityką i grillem

BĄBLINIEC. W minioną sobotę Mszą Świętą dziękczynną za polny rozpoczęto pierwsze w gminie Oborniki dożynki. Licznie zebrani przed świetlicą w Bąblińcu mieszkańcy wsi wysłuchali wraz z zaproszonymi gośćmi słów proboszcza Ireneusza Szulca. 

Było bardzo podniośle, choć nie obyło się bez polityki. Wierni wysłuchali słów krytyki wobec prób usunięcia Krzyża na Krakowskim Przedmieściu oraz braku pomnika papieża w stolicy.  Potem głos zabrał sołtys Andrzej Ilski. Powiedział: wieś Bąbliniec na zintegrowaną społeczność nastawioną na wzajemną pomoc. Aktywnie działająca rada sołecka wraz z grupą mieszkańców przyczyniła się do znacznego rozwoju wsi i podniesienia jej atrakcyjności oraz walorów i sprawiła, że mieszkańcy chętnie włączają się w różne inicjatywy. Tu zacytował słowa Alberta Schweicera „co zrobisz dla siebie, przeminie bezpowrotnie, co zrobisz dla innych pozostanie wieczne". 

Faktycznie ślady pracy mieszkańców na rzecz swojej wsi widać na każdym kroku. Oprócz pięknej wiaty chroniącej zebranych przed słońcem i deszczem, przed wyremontowaną świetlicą stanął pomysłowo wykonany kącik grillowy wykonany przez panów Krzysztofa Polcyna i Przemysława Koniecznego, który Jolanta Konieczna przyozdobiła dodatkowo zgrabnym skalniakiem. We wsi, działa aktywnie Kółko Rolnicze oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Od niedawna jest nowa droga a niebawem ruszy budowa kanalizacji. – Na podkreślenie zasługuje fakt organizacji przez mieszkańców wsi w roku 2007 wystawy fotograficznej poświęconej historii wsi oraz rodzin zamieszkałych na jej terenie do roku 1939 – przypomniał pan Andrzej. On też nie uciekł od polityki mówiąc: – Odnosząc się do polityki społeczno gospodarczej kraju i propozycji rządu podniesienia podatku VAT, co podniesie koszty utrzymania naszych rodzin, to ja się z tym nie zgadzam. Przypomniał, że użytkowanie przez SKR około 130 ha gruntów Skarbu Państwa bez żadnego czynszu i tym samym bez wpływów do budżetu, to źródło na pozyskanie pieniędzy. 

Na koniec podziękował za czteroletnią współpracę władzom gminy, złożył wszystkim mieszkańcom życzenia satysfakcji z pracy i radości z życia. Obecnemu w Bąblińcu Krzysztofowi Paszykowi życzył sukcesu w wyborach do samorządu wojewódzkiego. Wywołany pan Krzysztof nie potwierdził swego startu, ale i nie zaprzeczył. Pogratulował za to rolnikom zbiorów i podziękował im za trud. 

Podobne życzenia złożyła im burmistrz Anna Rydzewska. Pogratulowała wyjątkowej solidarności we wspieraniu pogorzelców ze swej wsi. 

Po wystąpieniach przyszedł czas biesiady i wypróbowania wspaniałego grilla. Gdy zebrani się posilili, zagrała muzyka i rozpoczęły się tańce. Mieszkańcy Bąblińca dowiedli prawdy twierdzenia, że kto jaki do pracy taki i do zabawy, bo wszyscy bawili się doskonale.

Podobne artykuły