Sąd: Kryś jest nadal starszym cechu

OBORNIKI. Sąd Rejonowy w Poznaniu zdecydował, że starszym obornickiego Cechu Rzemiosł Różnych jest Mieczysław Kryś. Postanowił tak po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku grupy obornickich rzemieślników, usiłujących zarejestrować nowy skład zarządu Cechu. 

Sąd uznał, że wnioskodawca po raz kolejny nieprawidłowo wypełnił formularze dotyczące członków zarządu. W opinii sądu statut Cechu nie przewiduje możliwości podania się przez cały zarząd do dymisji, a więc uchwała zarządu o poddaniu się zarządu do dymisji nie może stanowić podstawy zmiany wpisu w rejestrze, tj. wykreślenia dotychczasowego zarządu. To możliwe jest jedynie przez złożenie rezygnacji przez poszczególnych członków zarządu. Starszy cechu Mieczysław Kryś nie podał się do dymisji, więc nadal pełni swą funkcję. 

Powstanie nowego zarządu cechu doprowadziło do wielu niesnasek i waśni. Teraz wszystkie dokumenty podpisane przez nowo wybrany zarząd są w świetle prawa nieważne, co rodzi spore komplikacje.  

Rzemieślnicy zwołali już walne zebranie, które ma zamiar wybrać nowy zarząd cechu. Będzie też zapewne czas na szczerą dyskusje i być może uda się zamknąć wszystkie niedopowiedzenia, aby cech mógł nadal funkcjonować w normalnych warunkach. Jaką decyzję podejmie starszy cechu Mieczysław Kryś, tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że odwołać go jest władne tylko walne zebranie lub zrezygnować może jedynie z własnej woli. Pewne jest również to, że obornicki Cech nie będzie już nigdy tak zgodny, jak dawniej.

Podobne artykuły