Obniżenie ceny wody

ROGOŹNO. W Rogoźnie cena za wodę wynosi 3,06 zł za metr sześcienny. Jest to wysoka taryfa, wyższa niż średnia krajowa. Wielu więc ucieszy wiadomość, że na minionej sesji rady miejskiej, na wniosek komisji gospodarki, radni wdali się w dyskusje na temat dofinansowania firmy Auguabellis a tym samym zmniejszeniu ceny wody. Czołowym mówcą, propagującym takie działanie, był radny Zbigniew Nowak. 

Niestety, nie znana była dokładna kwota potrzebnej dotacji, gdyż nie uzgadniano tych działań z firmą Aquabellis. Burmistrz Janus wyraźnie zaznaczył:  to da się zrobić, ale rozpoczynacie dyskusje w ostatni dzień przed przegłosowaniem uchwały. Stawiacie burmistrza w sytuacji, w której musi powiedzieć, że nie chce dopłaty dla mieszkańców pół roku przed wyborami. Wasz cel jest jasny i powiedzmy sobie to od razu. 

Jeżeli rzeczywiście celem radnych byłoby obniżenie cen wody, prawdopodobnie najpierw sprawdziliby jej zużycie na jednego mieszkańca, a następnie poprzez dofinansowanie utworzyliby nową taryfę. Nie mając tych danych radni wycofali uchwałę, postanawiając do niej wrócić w innym terminie.

Podobne artykuły