Kraina Trzech Rzek pomaga

OBORNIKI. Podczas tegorocznych Dni Obornik, wśród wielu stoisk na obornickim Rynku, mieszkańcy i goście mogli przy stoisku Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek uzyskać wiele cennych informacji na temat sposobów dofinansowania realizacji projektów na obszarach wiejskich. Wielu z nich nazwa ta niewiele mówi, pomimo tego, że stowarzyszenie istnieje od czerwca 2008 roku. Odpowiedzi na wszelkie pytania udzielały dwie urocze panie, jak się okazało, pracownice biura LGD. – Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich. Działamy na obszarze gmin Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół. Naszym głównym zadaniem jest pośredniczenie w rozdysponowaniu środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mogą się u nas starać o dofinansowanie projektów zarówno osoby prawne: gminy, stowarzyszenia, domy kultury czy parafie, ale też osoby fizyczne. 

Jak udało nam się dowiedzieć, do tej pory LGD Kraina Trzech Rzek przeprowadziła trzy nabory wniosków. Największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. „Małe projekty”. To działanie pozwalające na sfinansowanie np. imprez sportowo-rekreacyjnych, społeczno-kulturalnych, organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych, udostępniania urządzeń i sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, remontów świetlic wiejskich i ich wyposażenia, budowy małej infrastruktury turystycznej. Beneficjenci dopisali również w drugim naborze na „Odnowię i rozwój wsi”. Z tego działania dofinansować można budowę i wyposażenie świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, parkingów, obiektów sportowych, ścieżek rowerowych itp. – Niestety najmniej chętnych znalazło się na pieniądze przeznaczone na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Z ogłoszonego w lutym naboru zostało około 160 tys. zł niewykorzystanych środków. Mimo to w przyszłości będziemy przeprowadzać również nabór na „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”. 

Rolnicy mogą starać się o fundusze na np. przetwórstwo i magazynowanie płodów rolnych lub leśnych, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, prowadzenie usług dla gospodarstw rolnych, prowadzenie działalności nastawionej na obsługę ruchu turystycznego. – Każdy mieszkaniec, który chciałby skorzystać z dofinansowania może przyjść do biura stowarzyszenia i uzyskać informację o tym, na co można dostać pieniądze, jak wypełnić wniosek, jakie załączniki są konieczne i gdzie je zdobyć, jak wpisać się ze swoim pomysłem w Lokalną Strategię Rozwoju. Prowadzimy darmowe doradztwo oraz, przed każdym z naborów wniosków, szkolenia dla zainteresowanych. Tym ostatnim przypominamy, że biuro Stowarzyszenia znajduje się w Obornikach na ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (wejście od strony przychodni, pierwsze piętro) i jest czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Podobne artykuły