Słony mandat dla byłego sołtysa

OBORNIKI, GOŁASZYN. Coraz większa grupa mieszkańców mniejszych i większych miejscowości gminy Oborniki ma szanse na przyłączenie się do kolektora sanitarnego. Tam, gdzie powstaje sieć odbioru nieczystości płynnych, pojawia się bezwzględny obowiązek podłączenia w ciągu sześciu miesięcy. Niestety, wciąż jeszcze wiele domostw obowiązku tego nie wykonało. Ich właścicielami są często osoby, które dotąd zrzucały  ścieki do wód płynących, stawów, rowów czy na działki sąsiadów. Ich rachunek kosztów nie dotyczył, bo pozbywały się swych ścieków za darmo. Straż miejska prowadzi zdecydowaną akcję ujawniania takich osób. 

Ostatnio przeprowadzono kontrolę w Gołaszynie. Aż sześć posesji było tam niepodłączonych. W każdym z tych przypadków straż  ukarała właściciela słonym mandatem. Wśród ukaranych jest były sołtys wsi Gołaszyn. Małżonka pana Grzegorza pisuje  o ekologii i jak się okazuje, pozbywa się swych ścieków w sposób całkowicie nielegalny i nie zgodny z głoszoną przez siebie potrzebą ochrony środowiska. Komendant straży miejskiej zapowiada, że akcja będzie prowadzona systematycznie, a w przypadku ukaranych – powtórnie.

Podobne artykuły