Podsumowanie powodzi

OBORNIKI. 19 lipca władze powiatu wraz przedstawicielami Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego i straży pożarnej podsumowali akcję powodziowej. Byli również obecni strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Mówiono też o „Strategii Ratowniczej Powiatu Obornickiego i Ochrony Przeciwpożarowej dla Powiatu Obornickiego na lata 2009- 2023” która, zostanie w sierpniu opublikowania celem konsultacji społecznej i zaciągnięcia opinii mieszkańców. 

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody pieniężne 29 strażakom z komendy powiatowej w Obornikach, przyznane przez premiera i wielkopolskiego komendanta straży pożarnej, za czynny udział w akcjach związanych z powodzią. Podziękowania otrzymali komendant straży, burmistrzowie Obornik i Rogoźna oraz wójt Ryczywołu.

Podobne artykuły