Dwie szkoły do likwidacji

POWIAT OBORNICKI. Słaby nabór do szkół ponadgimnazjalnych oraz pogarszająca się sytuacja finansowa powiatu skłoniły władze do dosyć drastycznych kroków. Ich decyzją w podległych szkołach mają być likwidowane po jednym oddziale. 

W obornickim Zespole Szkół im. Kutrzeby będą utworzone w tym roku jedynie trzy klasy technikum. Planowano cztery, ale do technikum handlowego przyjęto zaledwie 13 uczniów, których skierowano do klasy technikum ekonomicznego a dzięki temu zabiegowi powstała klasa 38 osobowa. Na rok szkolny 2010/2011 zaplanowano też 3 oddziały zawodowe, 3 oddziały policealne kształcące w zawodach technik informatyk i technik BHP oraz uzupełniające liceum dla dorosłych liczące na 30 chętnych, zapisywanych do szkoły od sierpnia. 

Zespół Szkół w Objezierzu może liczyć jedyne na 2 oddziały kształcące w 4 zawodach. Szkoła przyjmie 8 rolników, 10 kucharzy i 13 gastronomików, aby z nich „zrobić” jedną wspólną 30 osobową klasę, w której młodzież uzyska tytuł technika. Można się zastanowić na pomysłem kształcenia kucharzo – rolnika, choć może to dobre rozwiązanie. Szkoła ma zamiar wykształcić też 23 techników hotelarstwa. W zasadniczej szkole uczyć się będzie 6 operatorów maszyn rolniczych i 9 kucharzy. Powstanie z niej wspólna klasa. 

Inna szkoła o kierunku rolniczym to rogoziński Agrobiznes. Tam nabór można nazwać „żałośnie niskim”. Powstaną 2 oddziały, w których będzie się uczyć łącznie zaledwie 30 uczniów. Podobnie będzie w Rogozińskim LO, które bez względu na swój poziom nauczania, może liczyć również na 30 uczniów, dla których stworzy się 2 oddziały. 

Naczelnik powiatowej oświaty Paweł Drewicz pytany o to, czy starczy etatów dla wszystkich nauczycieli przyznał, że nie. Pytany o zwalnianie ich z pracy oświadczył, że zwolnienia będą konieczne i wyjaśnił, że muszą się ich spodziewać nauczyciele pracujący na emeryturze na tzw. „godzinach”. O swój byt nie powinni się martwić jedynie uczący w LO w Obornikach. Szkoła utworzy 4 oddziały, jednak o 1 mniej niż w roku ubiegłym. Zdaniem sekretarza Piotra Sitka za góra dwa lata trzeba będzie zlikwidować w powiecie dwie szkoły i nie kryje on, że będą to najprawdopodobniej LO w Rogoźnie i ZSZ w Objezierzu. Pierwsza z nich może się przenieść do innego gmachu. Szkoła w Objezierzu musi się liczyć z tym, że za dwa lata właściciel jej budynków zażąda wysokiego czynszu i będzie to jej kres.

Podobne artykuły