Udziały w śmieciach

RYCZYWÓŁ. Gmina na mocy uchwały podjętej przez radnych większyła swoje udziały w spółce Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu. Ryczywół zadeklarował przystąpienie do spółki w 2007 roku, wnosząc swój udział w wysokości 8 tys. zł. Zarząd spółki złożył wniosek na dofinansowanie rozbudowy wysypiska ze środków unijnych. Projekt został umieszczony na liście rankingowej wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę ponad 57 mln zł. W celu zabezpieczenia wkładu własnego gminy Ryczywół niezbędne było zwiększenie udziałów. 

Decyzją radnych gmina Ryczywół wniosła do spółki 211 tys. zł na poczet podwyższenia kapitału zakładowego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację  inwestycji.

Podobne artykuły