Pożary

OBORNIKI, PARKOWO. 17 lipca na ul. Wybudowanie doszło, prawdopodobnie wskutek nierozważnej zabawy, do podpalenia sterty gałęzi. Spaliło się 20 metrów kwadratowych drewna. W tą samą sobotę w Parkowie doszło wskutek zaprószenie ognia do spalenia się 30 metrów kwadratowych trawy wokół nasypu kolejowego.

Podobne artykuły