Komunikat Sanepidu

POWIAT OBORNICKI. Sanepid uwzględniając wyniki badań z 16 lipca  wody z kąpielisk informuje o jakości wody w kąpieliskach:  kąpielisko miejskie Oborniki – woda odpowiada; kąpielisko miejskie Rogoźno – woda warunkowo odpowiada z uwagi na nieodpowiednią  przezroczystość; kąpielisko przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem – woda warunkowo odpowiada z uwagi na nieodpowiednią  przezroczystość; kąpielisko prowizoryczne Nienawiszcz – woda odpowiada,

Badania wody z kąpielisk przeprowadzone zostały przez Laboratorium Badania Wody i Gleby  w Poznaniu. Jednocześnie Sanepid przypomina, iż nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych, ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych.

Podobne artykuły