Inwestycje i remonty w gminie Ryczywół

RYCZYWÓŁ. Podczas ostatniej sesji rady gminy wójt poinformował radnych o przebiegu prac inwestycyjnych i remontowych w pierwszym półroczu Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Wykonano remont bieżący nawierzchni dróg asfaltowych oraz przekazano środki na przebudowę drogi powiatowej Ryczywół-Gościejewko. Ponadto ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców na przebudowę Placu 1 Maja, budowę ul. Świerkowej i drogi Gorzewko-Gorzewo. 

Gmina wydzieliła dwa lokale mieszkalne w budynku po byłej szkole w Radomiu,  w których wymieniono stolarkę okienną i wymieniono drzwi wejściowe. Do nowych mieszkań doprowadzona została również woda i energia elektryczna. W Ryczywole  na budynku przy Placu 1 Maja 28/29 zlecono wymianę pokrycia dachu. Przystąpiono do budowy chodnika przy ul. Kolejowej. To zadanie jest współfinansowane przez budżety starostwa i gminy. 

W ryczywolskim Urzędzie Gminy wymalowano korytarz na parterze, biuro podatków, rolnictwa i budownictwa, wymieniono też wykładziny. Wymianie uległy też dwa stare komputery i faks. Wykonano też remont elewacji i dachu remizy OSP w Skrzetuszu oraz ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na remont świetlic w Zawadach, Piotrowie i Lipie. Podpisano również umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie remontu hali sportowej.  

Podobne artykuły