Z osiedla do centrum pieszo lub rowerem

OBORNIKI. Zapewne ucieszy mieszkańców osiedla brnących po niewygodnych schodach i wykrotach z Czarnowskiej ku ulicy Chłopskiej, że już niebawem powstanie w Obornikach nowa, wygodna, trzymetrowej szerokości ścieżka pieszo rowerowa. 

Będzie można nią dotrzeć od jazu na Wełnie drogą obok pływalni, aż do skweru przy ulicy 15 Sierpnia. Skwerek będzie charakteryzował się dwoma klombami o 22 i 28 metrów średnicy, obsadzonymi zielenią i kwiatami. Na skwerze, jak i na trasie ścieżki, zostaną ustawione liczne ławki. 

Po zakończeniu prac na jazie, nowa ścieżka zostanie połączona z przebudowaną niedawno ulicą Spacerową, tworząc dogodne połączenie komunikacyjne z osiedla do centrum Obornik.

Podobne artykuły