Sanepid: można się kąpać w regionie

POWIAT OBORNICKI. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach, uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z kąpielisk i kontroli terenowych, poinformował o jakości wody w kąpieliskach zlokalizowanych na terenie  powiatu obornickiego. Kąpielisko miejskie Oborniki – woda odpowiada; kąpielisko miejskie Rogoźno – woda warunkowo odpowiada z uwagi na nieodpowiednią  przezroczystość; kąpielisko przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem – woda warunkowo odpowiada z uwagi na nieodpowiednią  przezroczystość; kąpielisko prowizoryczne Nienawiszcz – woda odpowiada.

Badania wody z kąpielisk przeprowadzone zostały przez Laboratorium Badania Wody  i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach przypomina, iż nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych, ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych.

Podobne artykuły