Burzcie domy, sadźcie las

OBORNIKI. Do naszej redakcji zgłosił się obywatel, któremu starostwo nakazało ponownie zalesić działkę budowlaną w Rożnowie. Problem polega na tym, że wcześniej starostwo wydało mu tam już pozwolenie na budowę a on zaczął stawiać okazały dom. Pan Michał podejrzewa, że podobne pisma jak on, otrzymały też osoby mieszkające już tam we własnych domach. 

Warto tu przypomnieć, że wspomniane działki były niegdyś zagajnikiem. Odleśniono je i podzielono na działki budowlane. Cześć osób wycięła za zgodą urzędnika powiatu rosnące tam drzewa a inni wykonali jedynie trzebieży. Dziś stoją na wspominanych działkach domy i trudno już będzie przywrócić stan poprzedni. 

Pan Michał jednak zgadza się zalesić swą działkę i kupić inną pod nowy dom. Jednak swe straty wyliczył na prawie 2 mln złotych. Wykona zalecenie starostwa o ile to zobowiąże się owe straty pokryć w całości. – Nie mogę przecież płacić z własnej kieszeni za niekompetencję powiatowych urzędników – powiedział nam rozżalony obywatel.

Podobne artykuły